Έναρξη λειτουργίας του e adeies – Ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΤΕΕ

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε επίσημα η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, μια πραγματική μεταρρύθμιση...
15 Οκτωβρίου 20180 DownloadsDownload