Παρουσίαση του Χ. Δούκα σχετικά με επενδύσεις σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας

O Χάρης Δούκας, Β’ Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, συμμετείχε στο Προσυνέδριο των 6.000 Βιοτεχνιών Αλουμινίου...
21 Μαΐου 20180 DownloadsDownload