Το Σάββατο 19.12.2015 στις 7.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ νέων μηχανικών, στελεχών της Δωδεκανησιακής Πρωτοβουλίας Μηχανικών  και μεταξύ του Α Αντιπροέδρου του ΤΕΕ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών, Νίκου Μήλη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ που προέκυψαν από τη συζήτηση:

Τη στιγμή που η οικονομική δραστηριότητα όλων των κλάδων που απασχολούνται οι Έλληνες μηχανικοί βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, με τα ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησής τους να αυξάνονται διαρκώς οι ασφαλιστικές εισφορές  του κλάδου δεν έχουν εναρμονιστεί με την οικονομική κατάσταση των μηχανικών αλλά ούτε ανταποκρίνονται σε επίπεδο παροχών  σε σχέση με αυτά που καταβάλει σήμερα ο Έλληνας Μηχανικός .

Η σχέση συνταξιούχων –  ασφαλισμένων του ταμείου δεδομένων των συνεχιζόμενων μαζικών διαγραφών των μελών του αλλά και της μεγάλης αύξησης του ποσοστού αποφοίτων των πολυτεχνικών σχολών που δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις παράλογα αυξημένες εισφορές , δείχνει δρόμο κατάρρευσης και γεμίζει με ανασφάλεια τους μηχανικούς οι οποίοι προσπαθούν να ανταποκριθούν .

            Ένα άλλο μεγάλο αγκάθι στην λειτουργία του επαγγέλματος είναι το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν  οι συνάδελφοι , χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί κανένα πρόγραμμα επιδότησης Μηχανικών μέσο ΕΣΠΑ για το Νότιο Αιγαίο εδώ και έξι έτη το τελευταίο δε πρόγραμμα το οποίο τρέχει από 23 Νοέμβρη 2015  ‘’Ενίσχυση της Ρευστότητας και της Απασχόλησης του ΕΣΠΑ 2007-2013’’  αποκλείει το σύνολο των μηχανικών , με τα προαπαιτούμενα που θέτει.

Δυσχέρεια άσκησης του επαγγέλματος παρουσιάζεται επίσης με την σύνδεση ασφαλιστικής ενημερότητας και άσκησης του επαγγέλματος .. Έτσι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες Μηχανικοί δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν αν δεν έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις υποχρεώσεις τους στο Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Συνεπώς, οι Μηχανικοί µέλη του ΤΕΕ, εκτός από τις πολύ χαµηλές αµοιβές τους, έχουν να αντιµετωπίσουν θέµατα ανταγωνιστικότητας, όπως είναι η απώλεια της ασφαλιστικής ενηµερότητας από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., η οποία οδηγεί άµεσα και σε απώλεια της δυνατότητας εργασίας Με τον τρόπο αυτό ευνοούνται άλλες επαγγελµατικές οµάδες  για τις οποίες δεν απαιτείται ασφαλιστική ενηµερότητα για την ανάληψη µελέτης. Προφανώς αυτό δεν ωφελεί την ανταγωνιστικότητα και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και οδηγεί σε φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού ενώ δημιουργεί μηχανικούς δύο ταχυτήτων.

Επίσημη αναγνώριση-στηριξη ανέργων και υποαπασχολούμενων Μηχανικών . Μηχανικοί οι οποίοι δεν έχουν εργασία είτε είναι ουσιαστικά άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές στους εισφορές οι οποίες τρέχουν κανονικά , συσσωρεύονται και τοκίζονται. Αυτονόητο όμως θα έπρεπε να είναι και η Επίσημη αναγνώριση-στηριξη ανέργων και υποαπασχολούμενων Μηχανικών , με παύση τοκισμού οφειλών και ευνοικών ρυθμίσεων. Επίσης την στιγμή που οι Μηχανικοί καταβάλουν σεβαστά ποσά υπερ ΟΑΕΔ , δεν έχουν ισότιμη αντιμετώπιση , ενώ είναι κατ΄ ουσίαν άνεργοι δεν δικαιούται να εγγραφούν στον ΟΑΕΔ , δεν μπορούν να πάρουν κάποιο επίδομα , μόρια για πρόσληψη σε διάφορες προκηρύξεις  και γενικά είναι μονίμως εκτός κάθε μορφής παροχής του ΟΑΕΔ.

Στο κλείσιμο της κουβέντας ο κ. Μήλης τόνισε ότι οι Μηχανικοί καλούνται να διεκδικήσουν και να επανασχεδιάσουν το μέλλον του Τόπου τους .Όσο όμως συνεχίζεται αυτός ο κύκλος ύφεσης το επάγγελμα του Μηχανικού συνεχώς θα συρρικνώνεται με τραγικά αποτελέσματα για τους μηχανικούς, τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό και μελετητικό τομέα, τους νέους μηχανικούς, τις Πολυτεχνικές Σχολές, τους εργαζόμενους μηχανικούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις τεχνικές εταιρείες . Πρωτοβουλίες όπως Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΤΕΕ με μεγάλο εύρος, σύμφωνα με το οποίο το Τ.Ε.Ε. αναλαμβάνει Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  σε όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του  είναι στην σωστή κατεύθυνση ωστόσο το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό πρέπει να χαράξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές από το χρεοκοπημένο αναπτυξιακό μοντέλο του παρελθόντος που δεν μας αφήνει σήμερα καμιά προοπτική. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη και αναγκαία όσο ποτέ.  Σχέδιο ανάτασης από την ύφεση μέσω ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου φιλικού προς το περιβάλλον με αξιοποίηση  της νέας γενιάς μηχανικών ενώ ταυτόχρονα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις επενδύσεων.

*Αξίζει να αναφερθούν τα τελικά αποτελέσματα των Εκλογών της Κυριακής 20.12.2015 του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών όπου 
η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών αναδείχθηκε πρώτη Παράταξη φέρνοντας μια μεγάλη και καθαρή νίκη.

EKΛOΓEΣ ΠΣΔATM ΔEKEMBPIOΣ 2015: 
ΔHΣYM 556 (4), ΔKM 334 (3), ENOTHTA 153 (1), KKE 149 (1), ENEPΓOI 125 (1), ΣYΣΠEIPΩΣEIΣ 84 (1), AYTONOMOI 57, EΛEM 49

Leave a comment