Η ΔΕ του ΤΕΕ, με πλήρη συνείδηση της υποχρέωσής της να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των Μηχανικών στην ασφάλιση και σε εναρμόνιση  με την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (Δεκέμβριος 2014) και υλοποιώντας την από 4.9.2014 απόφασή της, καταθέτει άμεσα στην Κυβέρνηση το αίτημα άμεσης νομοθετικής  ρύθμισης σχετικής με την θεσμική δυνατότητα λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ ως αυτόνομου φορέα.

 

Το αίτημα αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι βιώσιμο και υγιές ταμείο, ακόμα και χωρίς την κρατική χρηματοδότηση και ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια που έχουν τεθεί στην Κυβέρνηση από τους Θεσμούς.

Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση όλων των ιδιαίτερων λειτουργιών του ταμείου, το οποίο συν τοις άλλοις καλύπτει την εγγυοδοσία μελετών και έργων από τους μηχανικούς και τις τεχνικές εταιρίες και η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο της τεχνικής ανάπτυξης και εγγύηση της απασχόλησης. Άλλωστε η συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην τράπεζα Αττικής αποτελεί δείγμα του αναπτυξιακού ρόλου των αποθεματικών του και της συμβολής του στη λειτουργία μίας υγιούς, ανεξάρτητης, αναπτυξιακής τράπεζας την οποία έχει ανάγκη η χώρα.

Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού εξυπηρετεί επίσης της εθνική ανάγκη λειτουργίας, διαρκούς αξιολόγησης και προβολής προς τους θεσμούς ενός εθνικού παραδείγματος βέλτιστης πρακτικής, η οποία και θα ενισχύσει το εθνικό εγχείρημα της θωράκισης του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Προτείνουμε τη στήριξη της Τράπεζας Αττικής, τη διατήρηση του 51% και της πλειοψηφίας των μετοχών της ως και της διατήρησης της συμμετοχής της από τον κλάδο Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ στην προτεινόμενη ανακεφαλαιοποίηση με μόνους απαράβατους και δεσμευτικούς όρους τους παρακάτω:

  • τη διακριτή ύπαρξη του ασφαλιστικού μας Φορέα και όχι την ενοποίηση του,
  • την περαιτέρω συμβολή της Τράπεζας στην πιστοληπτική ικανότητα των τεχνικών εταιρειών, δημόσιων και ιδιωτικών έργων, στην εγγυοδοσία, στο πλαφόν, στην ύπαρξη προϊόντων για κάλυψη εισφορών και φόρων, στη χρηματοδότηση και την οργανωτική στήριξη προς τους μηχανικούς με προνομιακούς όρους σε σχέση με την υπόλοιπη «συστημική» τραπεζική αγορά.
  • την απαραίτητη διασφάλιση του ελέγχου της Διοίκησης της Τράπεζας Αττικής, τις δεσμεύσεις της Διοίκησης της Τράπεζας για το επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας (εξεύρεση θεσμικού επενδυτή, διατήρηση της αρνησικυρίας του μετόχου των Μηχανικών -ΤΣΜΕΔΕ- καθώς και τη συνέχιση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από την Τράπεζα προς τους Μηχανικούς –επενδύσεις ανάπτυξης, εγγυοδοσία, απόδοση ασφαλιστικών εισφορών
  • την τήρηση του πλαισίου για την περαιτέρω κερδοφορία της τράπεζας, ώστε να βοηθήσει στην υγεία του ασφαλιστικού μας φορέα και επομένως στην αύξηση των παροχών και την μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων Μηχανικών
  • την ενημέρωση και κινητοποίηση των Μηχανικών και της Ελληνικής Κοινωνίας σε πολιτικό αγώνα προς όλα τα κόμματα και την Κυβέρνηση, αλλά και προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
  • την άμεση ανάθεση από το ΤΕΕ, σε Ανεξάρτητο Χρηματοπιστωτικό Σύμβουλο κύρους του έργου της παρακολούθησης της Τράπεζας Αττικής και της όποιας προοπτικής της επένδυσης αυτής για το ΤΣΜΕΔΕ

 

Leave a comment