1. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση οδηγού νέων μηχανικών του ΤΕΕ: 

  https://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/neoi_mixanikoi

  1. Βελτίωση του διαδικτυακού υλικού και παρουσίασης της σελίδας στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ε. όσον αφορά στο πεδίο των νέων μηχανικών. Δημιουργία και διατήρηση ενεργών λογαριασμών του ΤΕΕ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως LinkedIn και Facebook (ως δίαυλος επικοινωνίας με τη νέα γενιά μηχανικών).
  1. Διοργάνωση στοχευμένων σεμιναρίων για αύξηση τεχνογνωσίας σε νέους μηχανικούς.
  • Σεμινάρια που θα απευθύνονται κυρίως σε νέους μηχανικούς, αλλά επίσης η θεματολογία τους να συνεισφέρει και σε προβλήματα καθημερινότητας στο επάγγελμα του μηχανικού. 

  Εκτός από τεχνογνωσία τα σεμινάρια θα πρέπει να στοχεύουν και στην επιμόρφωσή τους και σε νομοτεχνικά ζητήματα (νομοθεσία που άπτεται άμεσα και έμμεσα στο επάγγελμα του [νέου] μηχανικού)

  • Σεμινάρια σε φοιτητές (για γνωριμία τους με το ΤΕΕ)
  1. Ουσιαστική διασύνδεση του ΤΕΕ με τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων (Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών). Δημιουργία σχετικής ομάδας εργασίας και επικοινωνία με τα πανεπιστήμια.
  1. Εισήγηση να μην εξισωθούν τα δικαιώματα/πτυχία των μηχανικών με πτυχία ιδιωτικών ιδρυμάτων.
  1. Εισήγηση για επαναξιολόγηση πάγιων τελών ΤΕΕ για νέους μηχανικούς
  1. Δημιουργία γραφείου στήριξης/ενημέρωσης νέων/νεοπροσληφθέντων μηχανικών για υποστήριξή τους σε εργασιακά/μισθολογικά/φορολογικά/ασφαλιστικά θέματα

  Ομάδα Εργασίας ΔΗ.ΣΥ.Μ.:

  1. ΜΙΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α., Μηχανολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών,
  2. ΖΕΠΠΟΥ ΜΑΡΘΑ Ι., Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υποψήφια ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,
  3. ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών,
  4. ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΛΟΥΚΙΑ Γ., Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υποψήφια ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,
  5. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α., Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.