Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ολομέλειας της ΔΗΣΥΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα, σας ενημερώνουμε για τις αποφάσεις που ελήφθησαν με απόλυτη πλειοψηφία και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών:

Η γραμματεία της παράταξης, αναλαμβάνει:

  • Τη διοργάνωση της 1ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της ΔΗΣΥΜ και την εκλογή οργάνων καθοδήγησης αυτής, το διήμερο 23-24 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.
  • Τη σύγκληση ολομελειών, τη δημιουργία μητρώου φίλων της παράταξης και τη διενέργεια διαδικασιών εκλογής συνέδρων. Οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά σε όλους τους νομούς της χώρας την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου. Θα ακολουθήσει δημοσίευση εγκυκλίου σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες.
  • Τη σύνταξη σχεδίου Καταστατικού Ίδρυσης και Λειτουργίας της ΔΗΣΥΜ καθώς και την επικαιροποίηση των θέσεων της παράταξης, τα οποία και θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, πριν και κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης.

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

τα παραπάνω βήματα ολοκληρώνουν την ηθική και πολιτική δέσμευση των μελών της ΔΗΣΥΜ, από το Νοέμβριο του 2016, για δημοκρατική συγκρότηση των οργάνων της παράταξης. Η ολοκλήρωση του πιο πάνω οδικού χάρτη και η επιτυχία του εγχειρήματος είναι υπόθεση όλων μας και υποχρέωση προς τα μέλη και τους φίλους της παράταξης.

 

Για τη γραμματεία της ΔΗΣΥΜ

Αθήνα 07/01/2019