Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια των προσυνεδριακών διασκέψεων ενόψει της 1ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της ΔΗΣΥΜ, διοργανώνεται ανοικτή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 26/01.
Με τη συμμετοχή σας διαμορφώνετε τις εξελίξεις