Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ), συνεχίζει τις δραστηριότητες ενημέρωσης και ανάδειξης θεμάτων σε σημαντικούς τομείς δραστηριότητας των Μηχανικών.
Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στις 18:00, στον 1ο όροφο του ΤΕΕ (Νίκης 4), εκδήλωση με θέμα:
Βιώσιμη Ενεργειακή Μετάβαση: Ευκαιρίες και Προκλήσεις