Εκδήλωση με θέμα τη Βιώσιμη Ενεργειακή Μετάβαση: Ευκαιρίες και Προκλήσεις

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ), συνεχίζει τις δραστηριότητες ενημέρωσης και ανάδειξης θεμάτων σε...
20 Ιουνίου 20180 DownloadsDownload