Ο β’ Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Χάρης Δούκας, στην ημερίδα του ΤΕΕ /Π.Τ. Ευβοίας, 6 Νοεμβρίου, στην Χαλκίδα, με τίτλο «Διαχείριση Ενέργειας και Έξυπνες Πόλεις: Προκλήσεις και Προτεραιότητες»

Ο β’ Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις για το επίκαιρο θέμα της διαχείρισης ενέργειας, με εμπειρογνώμονες του χώρου, σε διευρυμένη ημερίδα υπό την αιγίδα του ΤΕΕ /Π.Τ. Ευβοίας, τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, στην Χαλκίδα.

Πιο συγκεκριμένα, στην ημερίδα με τίτλο «Διαχείριση Ενέργειας και Έξυπνες Πόλεις: Προκλήσεις και Προτεραιότητες», ο Χάρης Δούκας παρουσίασε τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που είναι διαθέσιμες προς αξιοποίησης για τους μηχανικούς και τα στελέχη των ΟΤΑ, ώστε να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό των πόλεων σε έξυπνες ενεργειακές πόλεις, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Στη συνέχεια, εμπειρογνώμονες από σημαντικούς φορείς της Ευρώπης και της Ελλάδας ανέλυσαν επιμέρους θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής, μίλησε για την ευρωπαϊκή εμπειρία στα θέματα των έξυπνων πόλεων. Ο Γιάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Πόλης, ανέλυσε τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του δικτύου Βιώσιμης Πόλης στην Ελλάδα και η Alice Corovessi, από το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, τις δράσεις διαχείρισης ενέργειας υπό το πρίσμα διεθνών οργανισμών.

Από τις συζητήσεις που ακολούθησαν, αναδείχθηκε το τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και η συμβολή που μπορούν να έχουν οι μηχανικοί στην κατεύθυνση αυτή, καθώς και η προοπτική οργάνωσης νέας εκδήλωσης, με τη συμμετοχή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευβοίας. Προσπάθειες σαν και αυτές θα συνεχιστούν και σε άλλα Περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ το προσεχές διάστημα.

Leave a comment