Συνάδελφοι
Ενόψει της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάδειξης συνέδρων την Κυριακή 17/02, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Α) Ωράριο εκλογικών κέντρων: Τα εκλογικά τμήματα δύναται να λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 18:00.
Β) Διευθύνσεις Εκλογικών Κέντρων. Εκλογικά  τμήματα θα λειτουργήσουν στις έδρες των περιφερειακών τμημάτων του Τ.Ε.Ε. καθώς και στα γραφεία των νομαρχιακών επιτροπών του Τ.Ε.Ε.. Οι υπεύθυνοι ανά περιφερειακή ενότητα, δύναται να τροποποιήσουν τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της αίθουσας.
Γ) Υπεύθυνοι Εκλογικών Κέντρων: Παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των υπευθύνων ανά περιφερειακή ενότητα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, για τη διευκόλυνση όσων συναδέλφων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Δείτε εδώ τον κατάλογο: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΟΜΩΝ_V2