Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών αναλογιζόμενη την κρισιμότητα των στιγμών και τα πρωτοφανή γεγονότα που βιώνουμε, αντιλαμβάνεται ότι οι αλλαγές που έρχονται σε όλα τα επίπεδα ίσως είναι πρωτόγνωρες. Οι παράμετροι που επηρεάζονται στην άσκηση του επαγγέλματός μας είναι ήδη πάρα πολλές.

Θέτουμε ως άμεσο στόχο την διαρκή καταγραφή των προβλημάτων που εμφανίζονται για όλες τις ειδικότητες των μηχανικών, για όλους τους κλάδους, για κάθε είδους έργο-νομοθεσία.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην καταγραφή των προβλημάτων και στην δημιουργία προτάσεων για αντίστοιχες λύσεις, στέλνοντας e-mail στο: paratiritirio.dhsym@gmail.com

Θα ακολουθεί κατάλληλη επεξεργασία και κωδικοποίηση των κατατεθειμένων απόψεων.

Οι σκέψεις και οι εμπειρίες του καθενός είναι πολύτιμες, καθώς οφείλουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα να αναδείξουμε ζητήματα και να προτείνουμε λύσεις, δημοσιοποιώντας το θέμα και πιέζοντας ταυτόχρονα τους αρμόδιους να ασχοληθούν.

Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, η πολυπλοκότητα της κατάστασης απαιτεί ωριμότητα και συνεισφορά από όλους.