Ενόψει της αυριανής παρέμβασης του ΤΕΕ υπέρ της διατήρησης του κύρους του Π.Δ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», θεωρώ σημαντικό το ΤΕΕ να κάνει μια ενδοσκόπηση των διαδικασιών που προηγήθηκαν της διαμόρφωσης και έκδοσης του εν λόγω Π.Δ.

Παρόλο που το ΤΕΕ υπεύθυνα συμμετείχε μέσω των εκπροσώπων του, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήταν μια διαδικασία στρεβλή που έφερε σε αντιπαράθεση όχι μόνο τους κλαδικούς συλλόγους μεταξύ τους  αλλά και προσωπικά συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων.

Γιαυτό το λόγω θεωρώ ότι το ΤΕΕ θα έπρεπε αύριο κιόλας να ζητήσει την αναβολή της συζήτησης στην ολομέλεια και να μην εγκλωβίζεται σε διαδικαστικού τύπου προφάσεις.

Με αφορμή την αυριανή συζήτηση, στην ολομέλεια του ΣτΕ,  θεωρώ ότι το ίδιο το ΤΕΕ, οφείλει σε επίπεδο αντιπροσωπείας, να προχωρήσει σε ολοκληρωμένο και ειλικρινή διάλογο προκειμένου να εξομαλύνει όλες αυτές τις αντιδράσεις και να αποκαταστήσει την ηρεμία στους κόλπους των μηχανικών.

Παράλληλα οφείλει να προσδιορίσει έναν σύγχρονο χάρτη για τα επαγγελματικά δικαιώματα αντάξιο όλων των συναδέλφων μας.

Κατά την άποψη, μου τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε ως επαγγελματικό επιμελητήριο που εκπροσωπεί το  σύνολο των μηχανικών είναι:

  • Συνεργασία με Υπ. Υποδομών για την τροποποίηση του ΠΔ, με δέσμευση του ΤΕΕ για την υποβολή προτάσεων, εντός εξαμήνου σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεων του άρθρου 29 του νόμου 4339/2016
  • Αποστολή από ΔΕ στις ΕΕΕ κειμένου αρχών-κατευθύνσεων, προς διαβούλευση διάρκειας ενός μηνός.
  • Σύγκλιση Αντιπροσωπείας εντός μηνός μετά τη διαβούλευση για τη συζήτηση όλων των κειμένων και τη λήψη αποφάσεων με σημείωση τυχόν μειοψηφικών προτάσεων.
  • Σύσταση Επιτροπής με προεδρεύοντα τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και μέλη προτεινόμενα από τις ΕΕΕ με τους αναπληρωτές τους με σκοπό τη σύγκλιση των τυχόν διαφορετικών προτάσεων και οργάνωση διημερίδας με πρόσκληση κυβερνητικών παραγόντων, κομματικών εκπροσώπων και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων.
  • Σύγκλιση Αντιπροσωπείας εντός του χρονοδιαγράμματος προς λήψη τελικής απόφασης επί της εισήγησης της ως άνω Επιτροπής για το νέο ΠΔ.
  • Υποβολή του Σχεδίου στην Κυβέρνηση με πρόταση σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Νικόλαος Μήλης

Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ