Στα πλαίσια της διαφανούς λειτουργίας της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε, με ευθύνη του  β’ Αντιπρόεδρου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, καθηγητή Χάρη Δούκα η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της αντιπροσωπείας https://antiprosopeia.tee.gr.

Leave a comment