Διεθνές συνέδριο πρώτων υλών και κυκλικής οικονομίας.

Η ελληνική κοινωνία, καθώς και η οργανωμένη έκφρασή της, δικαιούται και πρέπει να είναι έγκυρα ενημερωμένη για την τρέχουσα συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία, για το αναπτυξιακό δυναμικό της καθώς επίσης για τους ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξή της. Κρίσιμες παράμετροι η απολιγνιτοποίηση-δίκαιη μετάβαση. #RawMat 2021