Με αφορμή την αντικατάσταση του παραβόλου εγγραφής  (100 ευρώ) των Ενεργειακών Επιθεωρητών  και δεδομένου ότι πολλοί μηχανικοί από την αρχή της χρονιάς έχουν πληρώσει το παράβολο ανανέωσης, θεωρήθηκε σκόπιμη η διεκδίκηση επιστροφής τμήματος του παραβόλου ανανέωσης άδειας ενεργειακού επιθεωρητή στους Μηχανικούς.

Έπειτα από εισήγηση του Γεν. Γραμματέα ΤΕΕ, Τάσου Ηλία (επισυνάπτεται) ετοιμάστηκε το σχετικό αίτημα και διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
Θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση για την εξέλιξη του θέματος.