17 μήνες  μετά την τροποποίηση άρθρων του Ν. 4030/2011 τα οποία αφορούν τους ελεγκτές δόμησης και συγκεκριμένα το μητρώο ελεγκτών δόμησης (κατάργηση παρακολούθησης υποχρεωτικού σεμιναρίου, υποχρέωση επιτυχούς εξέτασης από το ΤΕΕ κ διετής εμπειρίας), στο οποίο πλέον μπορούν να εγγράφονται όλοι οι μηχανικοί (και κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τα έτη εμπειρίας), καμία ενέργεια δεν έχει ληφθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Aπό το Μάρτιο του 2016, το μητρώο δεν έχει στελεχωθεί με νέους ελεγκτές, καθότι δεν ικανοποιούνται οι νέες αιτήσεις, παρότι υπάρχει πλέον η σχετική νομοθεσία για τη διεύρυνση του μητρώου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με σοβαρές καθυστερήσεις στις διαδικασίες ορισμού ελεγκτών.

Έπειτα από την παρέμβαση μας στη Διοικούσα υπήρχε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του ΥΠΕΚΑ και αναμένεται άμεσα η έκδοση εγκυκλίου για τη διευθέτηση του προβλήματος.

Συνημμένες οι σχετικές αποφάσεις

Απόφαση Διοικούσας -Δυσλειτουργία στος Ελεγκτές Δόμησης

Πρόταση ΔΗΣΥΜ – Δυσλειτουργία στους Ελεγκτές Δόμησης

Leave a comment