Χάρης Δούκας, β’ Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, συμμετείχε σε Ημερίδα Εργαστηρίου Διερεύνησης (Living Lab) Χρηματοδότησης Πράσινων Λύσεων & Ενσωμάτωσης Πράσινων Κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).Ο κ. Δούκας παρουσίασε τον ρόλο της εξοικονόμησης ενέργειας στην επίτευξη των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ανέλυσε τον ρόλο του ΤΕΕ σε αυτή την κατεύθυνση, στη προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η έμφαση δόθηκε στις πρόσφατες δράσεις και πρωτοβουλίες του ΤΕΕ όσον αφορά στην ανάπτυξη τεχνικών Οδηγιών, στην προώθηση νέων δεξιοτήτων για τους μηχανικούς και το εργατοτεχνικό δυναμικό, καθώς και στην συμβολή του ΤΕΕ στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας και παροχής ενεργειακών δεδομένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ως εθνικός συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων και μέσω του Παρατηρητηρίου Ενέργειας του ΤΕΕ.

2 comments
  • KelSheeve
    Posted on 8 Ιουνίου 2019 at 02:03

    Overnight Online Doryx Website Cod Cheapeast Without A Script Achat Nolvadex 20mg Provera Tablet order cialis online Cialis Medicamento Para Que Sirve Buy Viagra Super Active Online Cephalexin Severe Side Effects

  • KelSheeve
    Posted on 19 Ιουνίου 2019 at 08:35

    Free Shipping Acticin Where To Buy Overseas Next Day india 4 pharmacy levitra cheap Amoxicillin Drug Levitra Modo Empleo

Leave a comment