Χάρης Δούκας, β’ Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, συμμετείχε σε Ημερίδα Εργαστηρίου Διερεύνησης (Living Lab) Χρηματοδότησης Πράσινων Λύσεων & Ενσωμάτωσης Πράσινων Κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).Ο κ. Δούκας παρουσίασε τον ρόλο της εξοικονόμησης ενέργειας στην επίτευξη των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ανέλυσε τον ρόλο του ΤΕΕ σε αυτή την κατεύθυνση, στη προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η έμφαση δόθηκε στις πρόσφατες δράσεις και πρωτοβουλίες του ΤΕΕ όσον αφορά στην ανάπτυξη τεχνικών Οδηγιών, στην προώθηση νέων δεξιοτήτων για τους μηχανικούς και το εργατοτεχνικό δυναμικό, καθώς και στην συμβολή του ΤΕΕ στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας και παροχής ενεργειακών δεδομένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ως εθνικός συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων και μέσω του Παρατηρητηρίου Ενέργειας του ΤΕΕ.

Leave a comment