Σύμφωνα με Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στις 24.06.2020, από 01.11.2020 συστήνεται και λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης σε κάθε Δήμο. Παρά το γεγονός ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να συστήσουν Υπηρεσία Δόμησης εδώ και 10 χρόνια, η άσκηση των αρμοδιοτήτων δόμησης και των τεχνικών υπηρεσιών κάθε Δήμου εξυπηρετείται από έτερους Δήμους.

Φτάσαμε σήμερα 02.11.2020 και Δήμοι, Πολεοδομίες και Μηχανικοί δεν έχουν καμία ενημέρωση για το ποιος είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και τον έλεγχο των αδειών. Οι Υπηρεσίες Δόμησης που έχουν υπό την ευθύνη τους, πολεοδομικά, Δήμους πέραν αυτού που υπάγονται δε δέχονται από σήμερα αιτήσεις για άλλες περιοχές. Οι Δήμοι, από την πλευρά τους, έχουν παντελή άγνοια για τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας Υπηρεσίας Δόμησης και αναμένουν διευκρινιστική εγκύκλιο. Και στη μέση, για ακόμα μία φορά, βρίσκονται οι Μηχανικοί, που ουσιαστικά έχουν πατήσει παύση και δεν μπορούν να υποβάλουν κανένα νέο αίτημα, αν η περιοχή που τους αφορά δεν εξυπηρετείται από Υπηρεσία Δόμησης σε λειτουργία. Επομένως, δεν υποβάλλεται κανένα νέο αίτημα για οικοδομική άδεια, για αντίγραφα σχεδίων, για χρήσεις γης κ.ά. μέχρι νεωτέρας!

Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει λύση με εγκύκλιο με ρεαλιστική προσέγγιση και πλάνο, ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην επαγγελματική δραστηριότητα των συναδέλφων και των αιτημάτων των Ιδιοκτητών.