Συνάδελφοι,
Με τις συντονισμένες κινήσεις του Γεν. Γραμματέα του Τ.Ε.Ε. Τάσου Ηλία, της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και της Διοίκησης, η συνεργασία του ΤΕΕ με τον Οργανισμό Ξένων Εμπειρογνωμόνων της  Κίνας SAFEA (State Administration for foreign Experts Affairs) μπαίνει σε νέες βάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να συνεργαστούν με Κινέζικες εταιρείες ως εμπειρογνώμονες.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνεργάζεται με τον Οργανισμό Ξένων Εμπειρογνωμόνων της  Κίνας SAFEA (State Administration for foreign Experts Affairs), δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να συνεργαστούν με Κινέζικες εταιρείες ως εμπειρογνώμονες.

Οι προσκλήσεις των κινεζικών εταιρειών καταγράφονται συγκεντρωτικά (σε αρχείο pdf) και δημοσιεύονται στη σελίδα του ΤΕΕ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». Ο ενδιαφερόμενος Μηχανικός συμπληρώνει στα αγγλικά το σχετικό έντυπο και το αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση greok@central.tee.gr.

Τα ενδιαφέροντα θα αποστέλλονται από το ΤΕΕ στην αιτούσα μονάδα του SAFEA. Σε περίπτωση εκδήλωσης ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από Διπλωματούχους Μηχανικούς, το ΤΕΕ θα καθιερώσει ειδική διαδικασία επιλογής υπό την επίβλεψη της Διοικούσας Επιτροπής και περαιτέρω συνεργασίας με τον Κινεζικό Φορέα.

Η συμμετοχή των Μηχανικών στο πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να εμπλουτίσουν τις επιστημονικές εμπειρίες τους και να ζήσουν στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο που παρατηρείται αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και των ιδιωτικών επενδύσεων. Από τη διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι τέτοιες κινήσεις δημιουργούν προοπτικές για μελλοντική συνεργασία και εξοικείωση με ένα περιβάλλον εργασίας που διαφέρει από τα ευρωπαϊκά πρότυπα δίνοντας πλεονέκτημα σε όσους διαθέτουν αυτή την εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Leave a comment