Οι γυναίκες μηχανικοί βρίσκονται πλέον σε δυσχερή θέση έναντι όλων των υπολοίπων γυναικών στο ελληνικό χώρο εργασίας,  χωρίς καμία ειδική διάταξη στον ασφαλιστικό νόμο – παρόμοια με αυτές τις διατάξεις που ισχύουν για το σύνολο του γυναικείου δυναμικού στο χώρο εργασίας δικαιούνται σύνταξης,  ακόμη και με παιδιά στα 63 τους χρόνια ή μετά από 42 χρόνια τεκμηριωμένης εργασίας.

Οι συνεχείς αναφορές, συναντήσεις με ιθύνοντες του ΤΕΕ και των συναφών υπουργείων δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα  μέχρι σήμερα παρά μόνο υπεκφυγές  – π.χ. μη ύπαρξη  κατάλληλης αναλογιστικής μελέτης  – και αποφυγή προώθησης οποιασδήποτε λύσης όχι ευνοϊκού χαρακτήρα αλλά σύμπλευσης με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπολοίπων γυναικών στο χώρο εργασίας.

Προτείνουμε:

  • Άμεση ενημέρωση με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω ειδικών συναντήσεων για το συγκεκριμένο θέμα το σύνολο των μηχανικών της χώρας
  • Παράσταση στο πρόεδρο και στη διοικούσα του ΤΕΕ επί του θέματος
  • Συνάντηση με τη σχετική Υπουργό
  • Υποβολή σχετικού αιτήματος στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα

 

Ελένη Πετρά

Μηχανικός Υπολογιστών, M.Sc.

Υποψήφια ΔΗΣΥΜ στην ΕΕ Ηλεκτρονικών

Leave a comment