Από την ίδρυση και τη λειτουργία του πρώτου τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στην Πάτρα το 1980 του οποίου  οι φοιτητές του από τα πρώτα χρόνια του αλλά και στη συνέχεια προσπάθησαν και κατάφεραν να το κρατήσουν ζωντανό και δυναμικό  αλλά και μέχρι την αποφοίτηση  των πρώτων μηχανικών από το τμήμα αυτό,  τη δημιουργία του συλλόγου τους το 1987  ως  Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΠΣΔΜΗΥΠ), των τμημάτων πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην ΑΣΟΕΕ και αργότερα αντίστοιχων τμημάτων στις υπόλοιπες  Πολυτεχνικές Σχολές (Χανιά, Βόλος, Ιωάννινα) αλλά και σε Πανεπιστημιακές Σχολές  της χώρας, οι στόχοι και το όραμα παραμένουν στη βάση τους τα ίδια.

Είναι οι ίδιοι στόχοι που εκφράζει και η  Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας που από το 2006 μετονομάστηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΠΣΔΜΗΥΠ) ο φορέας του  συνόλου των Μηχανικών Πληροφορικής και με τους οποίους συμπλέουμε.  

Ο βασικότερος μας στόχος, ως υποψήφιοι της Επιστημονικής Επιτροπής της ΔΗΣΥΜ  είναι η άρθρωση αξιόπιστου και επίκαιρου λόγου και θέσης στα θέματα πληροφορικής της χώρας μας  καθώς και της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοινότητας

Καθώς επίσης ως εξίσου σημαντικός στόχος, η  έγκυρη εκπροσώπηση των Μηχανικών Πληροφορικής σε επιστημονικό, επαγγελματικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των Μηχανικών Πληροφορικής και την προαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελλάδα

Ειδικότερα, στη σημερινή συγκυρία, μετά από 4 Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης με τα δύο τελευταία με ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Ψηφιακή Σύγκλιση και με κανένα στο τρέχον ΕΣΠΑ αλλά

με νεοσυσταθείσα γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και από χθες με νέο υπουργείο και με τον ίδιο τίτλο «βαρύ χαρτοφυλακιο» από στόματος υπουργου,  η Θέση του ΤΕΕ  ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας για τα θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών πρέπει να είναι  δυναμική, ουσιαστική και καθημερινή

Το ΤΕΕ πρέπει να συμμετέχει ως σύμβουλος – όπως είναι ο ρόλος του  εξάλλου- στις στρατηγικές και δράσεις του νεοσύστατου Υπουργείου

Να συμμετέχει στα όργανα και τις αρχές που χαράζουν πολιτική και στρατηγικές για την Πληροφορική και Επικοινωνίες στη χώρα μας  (Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Στρατηγικές Επιτροπές ΕΣΠΑ, Περιφερειακά Συμβούλια ΕΣΠΑ, γνωμοδοτικές επιτροπές Υπουργείων για την ψηφιακή ανασυγκρότηση τους και τις συναφείς δράσεις τους)

Να διεκδικήσει έμπρακτα τα εργασιακά δικαιώματα των Μηχανικών  αλλά και Επιστημόνων Πληροφορικής στην αγορά και στο χώρο της εκπαίδευσης ζητώντας επίμονα την αναβάθμιση του ρόλου του Μηχανικού Η/Υ στο δημόσιο τομέα  αλλά και της εκπαίδευσης

Αλλά και

Να εκσυγχρονίσει με όρους ψηφιακής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το ίδιο το ΤΕΕ:

Παρέχοντας δυνατότητες και υποδομές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές του ΤΕΕ σε πανελλήνιο επίπεδο

Εκσυγχρονίζοντας με ψηφιακές υποδομές και λειτουργίες την δομή και οργάνωση του ΤΕΕ αλλά και των συγγενών οργανισμών (ΤΣΜΕΔΕ, e-tsmede)

Υποστηρίζοντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες κάνοντας χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων (E- learning)

Διασυνδέοντας τα μέλη του αλλά και τη διοίκηση του με το σύνολο των τμημάτων Πληροφορικής στα Πολυτεχνεία και Πανεπιστήμια της χώρας παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στα θέματα των προγραμμάτων σπουδών και των αιτήμάτων της αγοράς εργασίας

Διασυνδέοντας τα μέλη του αλλά και τη διοίκηση του με το ερευνητικό ιστό της χώρας σε θέματα τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ερευνητικοί φορείς)

Οργανώνοντας σεμινάρια, ομιλίες και συναντήσεις εργασίας με επίλεκτους επιστήμονες και επιχειρηματίες στο χώρο της Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Συμβάλλοντας στην ηλεκτρονική ενημέρωση με νέα σύγχρονα μέσα διαδικτύου και κοινωνικής δικτύωσης

Δημιουργώντας νέα ηλεκτρονική βάση αιτήσεων και προσφορών εργασίας στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ

 

 

Leave a comment