Ο Νίκος Μήλης αναφέρθηκε, αρχικά, στις πρωτοβουλίες του ΤΕΕ, όπως η πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας, όπου ουσιαστικά προδιάγραψε το πλαίσιο των συναντήσεων που έγιναν στην πορεία μετά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, με την ηγεσία του Υπουργείου και με τα υπόλοιπα κόμματα.

Παράλληλα, ο κ. Μήλης αναφέρθηκε σε πέντε μεταβολές όπως τις έχει καταγράψει, στην καθημερινότητά μας στο επάγγελμά μας που έχουν σχέση με τα δημόσια έργα σήμερα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων στα θέματα της μελέτης και της κατασκευής των έργων, έχουν περάσει, έχουν μεταβιβαστεί μέσω αντίστοιχων σχετικών συμβάσεων στους αναδόχους κατασκευής, δηλαδή σε όλους εσάς.

Η οριζόντια σχεδόν εφαρμογή του συστήματος μελέτη-κατασκευή, από τις αναθέτουσες αρχές, υπαγορεύει μία εκ των πραγμάτων στενή συνεργασία με τον μελετητικό κλάδο και επιβάλλει σοβαρές και αξιόπιστες συνεργασίες μαζί του. Τυχόν μελετητικά σφάλματα και αστοχίες πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να μην εγείρουν οικονομικές μεταβολές στους προϋπολογισμούς των έργων.

Σήμερα στην Ελλάδα το δίκτυο των υπεργολάβων είναι ιδιαίτερα αδύναμο σε ανθρώπινα χέρια, καθόλου εύρωστο, κουβαλά πολλές αδυναμίες οργανωτικές, διαχειριστικές και άλλες μετά από την δεκαετή κρίση που πέρασε και όλα αυτά οδηγούν σε ένα γεγονός ότι θα πρέπει αυτός ο κλάδος, ο κλάδος της υπεργολαβίας, να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων.  Εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες και από οι εργοληπτικές οργανώσεις και από την Πολιτική Ηγεσία και βέβαια από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Το τραπεζικό σύστημα μετά τα απανωτά χτυπήματα που υπέστη κυρίως λόγω της αδράνειας που υπέδειξε στη διαχείριση των δανειακών του συμβάσεων με τους κατασκευαστές έχει βελτιστοποιήσει σήμερα τις απαιτήσεις του σε εγγυήσεις, αλλά και έχει ενισχύσει τις δομές του με τεχνικούς συμβούλους που παρακολουθούν και εποπτεύουν αρκετά στενά την πορεία των έργων και φυσικά των χρηματοδοτικών ροών σε όλα αυτά.

Η νέα δεκαετία που έρχεται βρίσκει τόσο τις κατασκευαστικές όσο και τις μελετητικές εταιρείες με σημαντικό και ουσιαστικό έλλειμμα στελεχών. Είπαμε πριν για τον κλάδο της εργολαβίας, υπάρχει κοινή αγωνία σε όλους μας ποιοι θα εκτελέσουν ποιοι θα υλοποιήσουν όλα αυτά τα έργα τα οποία ανακοινώνονται και τα οποία ανακοινώθηκαν και πριν από δω από το βήμα. Ειδικά στο θέμα των μελετητικών και των εργοληπτικών εταιρειών, όπου και εκεί διαπιστώνεται σημαντικό έλλειμμα στελεχών θα πρέπει συντεταγμένα να ζητηθεί η επιστροφή έμπειρων στελεχών που έφυγαν στο εξωτερικό και θα πρέπει και οι εταιρείες, να βελτιώσουν θεαματικά τις πολιτικές αμοιβών τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι αναγκαίο ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, όπου θα εντάσσει μέσα και τις δημοσιονομικές της πολιτικές και τις φορολογικές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε ένα όραμα για μια λεγόμενη ανθεκτική οικονομία και κοινωνία προκειμένου να αποφύγουμε τις απανωτές κρίσεις. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαχείριση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς μια συγκεκριμένη στοχευμένη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της οικονομία. Χαιρέτησε τις πρωτοβουλίες που αναδείχθηκαν σε σχέση με τις αναθεωρήσεις και τα τιμολόγια, αλλά υπογράμμισε ότι δεν υλοποιήθηκαν ακριβώς τα αιτήματα των εργοληπτών γιατί δεν υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος. Υπογράμμισε ότι χρειάζεται να υπάρχει δημοκρατικός σχεδιασμός στα έργα, υπενθυμίζοντας τις ενστάσεις του κλάδου σε σχέση με τις πρότυπες προτάσεις για τα έργα υποδομής και τη μείωση των ορίων, και την τροποποίηση προκηρύξεων. «Θέλουμε διάχυση στα έργα, θέλουμε έργα για όλες τις εταιρίες, ακριβώς για να γίνονται τα έργα να υλοποιούνται και να ζούμε σε μια ανοιχτή και ζωντανή οικονομία» κατέληξε.