1. Στα θέματα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ενεργοποιείται ο θεσμός των ιδιωτών πιστοποιημένων αξιολογητών. Ο ρόλος των μηχανικών πρέπει να είναι πιο ενεργός εκεί. Υπάρχει ήδη πιστοποιημένο μητρώο από νόμο του 2011 με έτοιμο ΠΔ από τον 1/2015. Προτείνουμε την επαναφορά αυτού του ΠΔ χωρίς άλλη καθυστέρηση για την άμεση αξιοποίηση ιδιωτών μηχανικών στη διαδικασία.

2. Στα θέματα περιβάλλοντος θα πρέπει να υπάρχει εμπροσθοβαρής σχεδιασμός. Οι ζώνες natura σε όλη την Ευρώπη γίνονται πηγές ανάπτυξης σε αγαστή συνεργασία τοπικών φορέων, ιδιωτών, κράτους και διοικητικών φορέων προστασίας. Για τους τελευταίους, θα πρέπει να καταλήξουμε σε ομόφωνο σχέδιο σε σχέση με τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

3. Το ΤΕΕ θα έπρεπε να ζητήσει να εκπροσωπείται στο ΚΕΣΠΑ ως ο θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας.

4. Συμφωνούμε στην απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και υποστηρίζουμε ένα μοντέλο στήριξης των μικρών και μεσαίων παραγωγών ΑΠΕ που συνδέει την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και των χρηματοδοτήσεων ενεργειακών/περιβαλλοντικών έργων/επενδύσεων με την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα, για Βιώσιμη Ανάπτυξη με προσαρμογή στις προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

5. Για την νομιμοποίηση των οικιστικών πυκνώσεων στα δάση, ως αντιστάθμισμα προτείνουμε την απελευθέρωση πόρων από το Πράσινο Ταμείο με άμεση και στοχευμένη χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε πόλεις και περιοχές με «Οικιστικές Πυκνώσεις».

6. Στο άρθρο 89 στην παρ. 1, θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι μαζί με την ΕΕΔΜΚ για τις ανεμογεννήτριες, θα πρέπει να αναρτώνται και όλες οι απαιτούμενες μελέτες (στατικά, Η/Μ, οδοποιία, ΣΑΥ-ΦΑΥ κλπ.) με ευθύνη μηχανικού, ώστε να υπάρχει διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών. Θα πρέπει να γίνει σαφής μνεία για το ποιες ακριβώς μελέτες θα πρέπει να εκπονούνται και να αναρτώνται στο e-adeies.

7. Θα πρέπει να αναγράφεται ρητά η υποχρέωση εκπόνησης ΠΕΑ για κτηριακές μονάδες < 50 μ2, όπως συνέβαινε στο ν. 4122/2013, και να μη δημιουργείται καμία σύγχυση.

8. Η παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων στους παραγωγούς ΑΠΕ δεν δημιουργεί τις ίδιες αναπτυξιακές προοπτικές στους μικρούς παραγωγούς. Η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας με δυνατότητες πρόσβασης στην παραγωγή σε όσο το δυνατόν περισσότερους, με στόχο την προώθηση μικρών και μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ πρέπει να είναι το ζητούμενο στο νέο μοντέλο βιώσιμης και συμμετοχικής ανάπτυξης.

9. Με το άρθρο 99, παρ. 15, δίνεται η δυνατότητα μέχρι 30/09/2020, για άμεση έκδοση των Οικοδομικών Αδειών Κατηγορίας 1 και 2, χωρίς προγενέστερο έλεγχο από τις υπηρεσίες δόμησης. Όμως, όλες αυτές οι άδειες, θα ελεγχθούν υποχρεωτικά έως 30/11/2020 από τις υπηρεσίες. Υπάρχει ενδεχόμενο να οδηγηθούμε σε ανακλήσεις αδειών και επιβολή κυρώσεων. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια ημιτελή και αμφιβόλου αποτελέσματος απόφαση, ενώ οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί, σε μια εξ ορισμού στρεβλή διαδικασία, κινδυνεύουν να καταλήξουν τα εξιλαστήρια θύματα.

10. Θεωρούμε σημαντικό έλλειμμα στη διαδικασία αδειοδότησης των Α.Π.Ε., το γεγονός ότι δεν εξετάζεται και άρα δεν αποδεικνύεται το δικαίωμα χρήσης της γης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ως κριτήριο για τη χορήγηση βεβαίωσης άδειας παραγωγής. Απαιτείται να προστεθεί ο έλεγχος του δικαιώματος χρήσης γηπέδου, για να αποφευχθούν περιπτώσεις καταπατήσεων δημοσίων εκτάσεων χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων εγκρίσεων, καταπατήσεων ιδιωτικών εκτάσεων ανυποψίαστων πολιτών, επικαλύψεων γης σε διαφορετικές αιτήσεις.