Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα  στη σύγχρονη εποχή. Οι επιπτώσεις της είναι όλο και πιο αισθητές και ποικίλες και η αύξηση της συχνότητας και έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων απαιτούν γενναίες μεταρρυθμίσεις.

Η κλιματική αλλαγή συνέπεσε χρονικά με την ενεργειακή κρίση που αποτελεί μία χρηματιστηριακή κρίση των πηγών ενέργειας, δηλαδή της εμπορίας των καυσίμων.

Στη χώρα μας η απανθρακοποίηση συντελέστηκε με καθολική και επισπευσμένη απολιγνιτοποίηση (τη βασική ηλεκτροπαραγωγή της χώρας) και εξάρτηση από το Φυσικό Αέριο.  Ενώ στην απολιγνιτοποίηση και στις άδειες των πολύ μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕ η κυβέρνησή διευκόλυνε και επιτάχυνε, με αξιομνημόνευτο ζήλο όλες τις διαδικασίες , στην αποθήκευση, στην αποκέντρωση των ΑΠΕ, στην αυτοπαραγωγή μεσαίων και μικρών καταναλωτών και στις Ενεργειακές Κοινότητες δεν επιδείχθηκε η  ίδια αποτελεσματικότητα.

Η ενεργειακή πολιτική της χώρας τα τελευταία 5 χρόνια δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως «εθνική» και «στρατηγική» και τούτο διότι λειτούργησε με χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης  ομάδας συμφερόντων συχνά με φωτογραφικά και πρόχειρα  νομοθετήματα. Πολλές φορές οι αποφάσεις ήταν «πράξεις διευκόλυνσης» και η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η ισονομία ήταν απούσες.

Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα μπορεί να φαίνεται πρωταθλήτρια στη εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ  Φωτοβολταϊκών και αιολικών  αλλά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν μια από τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ΑΠΕ στη χώρα μας στρέφουν τους πολίτες ενάντια αντί να τους συσπειρώνουν! Γιατί;

Γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρο χωροταξικό στις ΑΠΕ και σε  συνδυασμό με την παραπληροφόρηση αναφορικά  με τις πυρκαγιές και λοιπές περιβαλλοντικές καταστροφές εντείνει την δυσπιστία και την συλλογική απόρριψη.
Γιατί δεν υπάρχει ισότιμή αντιμετώπιση στις αιτήσεις όρων σύνδεσης έχοντας σε υψηλή προτεραιότητα τις μεγάλες ιδιωτικές-κερδοσκοπικές επενδύσεις ενώ παραμένουν εκτός αντιμετωπίζοντας ανυπέρβλητα εμπόδια  οι ενεργειακές κοινότητες, οι μικροί παράγωγοί, τα έργα βιομάζας-βιοαερίου και οι αγρότες.
Γιατί δεν υπάρχει δίκαιη μεταχείριση των Ενεργειακών Κοινοτήτων που αντί να χαίρουν προτεραιότητας και ενισχύσεων όπως ορίζει το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προασπίζει τη διάδοσή τους ως η λύση στην Ενεργειακή Δημοκρατία και Ενεργειακή Μετάβαση των τοπικών κοινωνιών, τις αντιμετωπίζει στο «τσουβάλι» με τα κερδοσκοπικά μικρά έργα χαμηλής προτεραιότητας.
Γιατί αντιμετωπίζει τους ΟΤΑ και τις περιφέρειες, ως ιδιώτες και δεν τους προτεραιοποιεί  στην δέσμευση  ηλεκτρικού χώρου ούτε για δικά τους έργα ούτε για έργα μέσω ενεργειακών κοινοτήτων που συμμετέχουν και κρίνεται η βιωσιμότητά τους από το πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος.
Γιατί «πουλάνε» το πρόγραμμα Απόλλων για τους ΟΤΑ ως Ενεργειακή Κοινότητα ενώ στην ουσία πρόκειται για συμβόλαια αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος από ιδιωτικά έργα και μόνο για την ταυτοχρονισμένη κατανάλωση και έως 50% της συνολικής. Ταυτόχρονα όπως όλα τα προγράμματα που προαναγγέλλονται και καθυστερεί η εφαρμογή τους, αδρανοποιεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τις όποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αναλάβουν  οι ΟΤΑ και έτσι παρατείνεται η ενεργειακή ομηρία των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.
Γιατί η απανθρακοποίηση περιορίστηκε στην απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο, ενώ μεγάλο ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής παρέμεινε στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο, diesel και μαζούτ που ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα είναι το φορτίο βάσης από πετρελαιοειδή.
Γιατί μοιράζουν τον Ενεργειακό Χώρο σε «λίγους» οι οποίοι κάνουν επενδύσεις παρωχημένων τεχνολογιών και έρχονται αντιμέτωποι με «απρόσμενα» κέρδη και αποσβένουν σε χρόνο ρεκόρ τις επενδύσεις. Σημειώνουμε ότι η Ε.Ε. έχει χαρακτηρίσει ως μεταβατικό το Φ.Α. πριν την εισβολή στην Ουκρανία.Γιατί κλειδώνουν τον Ενεργειακό Χώρο για μεγάλα διαστήματα, χωρίς δημοσιευμένο σχέδιο αναστέλλοντας, και στην ουσία ακυρώνοντας, τις επενδύσεις των ΟΤΑ, των εγκαταστάσεων μικρής ισχύος με ιδιαίτερες ΑΠΕ όπως την βιομάζα και  την συμπαραγωγή από βιοκαύσιμα. Ταυτόχρονα οι λίγοι εκλεκτοί  προετοιμάζονται να καταλάβουν το εναπομείναντα ηλεκτρικό χώρο στην νησιωτική χώρα και την Πελοπόννησο με τον χαρακτηρισμό  των επενδύσεων ως στρατηγικές και την ένταξη τους στο ταμείο ανάκαμψης.
Γιατί οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν διακατέχονται από δικαιοσύνη ούτε στα στοιχειώδη. Ο διαγωνισμός για 400άρια Φ/Β (ιδιαίτερα στην Κρήτη) οδήγησε σε φιάσκο με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού (BOT). Ενώ ήταν σαφές στην είσοδο στο σύστημα, κάποιοι σε λίγα δευτερόλεπτα καταθέσαν αρκετές αιτήσεις. Το σκάνδαλο όμως δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά συνεχίστηκε με την ξαφνική απώλεια των αρχείων καταγραφών στο σύστημα εντός 2 μηνών από το διαγωνισμό και την «νεκρική» σιωπή εδώ και δυόμιση χρόνια, έχοντας σε ομηρία εκατοντάδες συμπολίτες με εγγυητικές επιστολές να τοκίζονται, μισθώματα οικοπέδων και συνολικά τον Ηλεκτρικό Χώρο που από τότε δε δίνουν όρους σύνδεσης για πάνω από 10kW.
Γιατί ενώ η χώρα μας υστερεί στην διάχυση των ΑΠΕ με Net-Metering ακολουθούμε την αναστολή που αποφάσισε η Ε.Ε. με βάσει τα στοιχεία άλλων χωρών όπου η διάχυση είναι 5-6 φορές μεγαλύτερη. Ακρίτα περιορίζουμε ότι ενισχύει την ενεργειακή δημοκρατία και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.
Γιατί έχουμε μείνει προκλητικά πίσω στον τομέα της αποθήκευσης, ενώ παρουσιάζονται αυξημένες  ευκαιρίες και για την χρήση του Υδρογόνου ως συσσωρευτής αδρανείας αλλά και για την αξιοποίηση των έργων αντλησιοταμίευσης αξιοποιώντας το έντονο μορφολογικό ανάγλυφο και την πληθώρα ΑΠΕ.
Γιατί κατανέμουν  τον ενεργειακό χώρο χωρίς την στοιχειώδη δικαιοσύνη ενάντια στους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα της  Κρήτης όπου οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του 2010 για τα αιολικά είχαν τη δέσμευση και υποχρέωση να τους επιμεριστεί το κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης και εν τέλει με φωτογραφική τροπολογία σε «άσχετο» νομοσχέδιο απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση.
Γιατί ενώ η  Ευρώπη έχει στραφεί σε εντατική ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης για την απανθρακοποίηση των πόλεων, εμείς ακόμα στρεφόμαστε προς τις ατομικές μονάδες θέρμανσης ανά διαμέρισμα.
Γιατί χωροθετούνται «πιλοτικές» μονάδες ΑΠΕ που στρέφουν τους πολίτες ενάντια, όπως με τη χωροθέτηση των Υπεράκτιων Αιολικών στην Κρήτη σε απόσταση 1,5μίλι από την ακτή σε κατοικημένες ή προστατευόμενες περιοχές. Όχι στα 15+ μίλια όπως στα γνωστά Υπεράκτια στη Βόρεια Ευρώπη και Αγγλία.

Προτάσεις για πραγματική  Δίκαιη & Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση:

Οι καταναλωτές να γίνουν παραγωγοί με νέα επιδοτούμενα προγράμματα για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με δυνατότητα επιλογής net-metering ή net-billing όταν επιδοτείται η αποθήκευση.
Προγραμματισμός σε στάδια της κατάργησης του net-metering σύμφωνα με το ποσοστό διείσδυσης ανά περιοχή και τις ανοχές και ιδιαιτερότητες κάθε συστήματος.
Δημοσιευμένο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, τα συστήματα διανομής και τους σταθμούς βάσης.
Άμεση διαλεύκανση του «σκανδάλου» με τις αιτήσεις Φ/Β έως 400kW στην Κρήτη. Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών έργων ενεργειακού συμψηφισμού στην Κρήτη, οι οποίες έχουν πλήρως ανασταλεί από το διαγωνισμό νέων φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 400 kW της 25ης/10/2022, στον οποίο εντοπίστηκε  σωρεία παραβάσεων στις αιτήσεις με κακόβουλο λογισμικό, με προτεραιότητα στα αιτήματα φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α ́, ΟΤΑ Β ́, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ), οικιακά έργα και έργα συλλογικού εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης.
Είναι απαραίτητη η απόρριψη των αιτήσεων αδειών παραγωγής αιολικών πάρκων μεγάλου μεγέθους, οι οποίες παραμένουν υπό διαδικασία αξιολόγησης για παραπάνω από 10 έτη, καταλαμβάνοντας γεωγραφικό χώρο και παραβιάζοντας σωρεία σχετικών διατάξεων στην κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τα χρονικά διαστήματα αξιολόγησης τέτοιων αιτήσεων.
Να προηγηθεί το θαλάσσιο χωροτακτικό πλαίσιο πριν την πιλοτική εφαρμογή υπεράκτιων αιολικών.
Ανάκληση των δύο αδειών παραγωγής αιολικών πάρκων μεγάλου μεγέθους στην Κρήτη, που με την πρωτοφανή και απαράδεκτη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 100 του Νόμου 4821 / 2021 παρατάθηκε η διάρκειά τους, καταστρατηγώντας ταυτόχρονα το κοινό συμφέρον των πολιτών της Κρήτης αλλά και τους νόμους της ελεύθερης αγοράς, καθώς και κάθε έννοια αξιοκρατίας, ισονομίας και δικαιοσύνης.
Έναρξη αδειοδοτήσεων εγκατάστασης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη μέθοδο του zero feed-in. Με τη μέθοδο του zero feed-in ενισχύεται η αυτοπαραγωγή και η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς να εγείρεται ζήτημα κορεσμού του ηλεκτρικού δικτύου, λόγω της μη έγχυσης ενέργειας σε αυτό.
Για την προστασία των Ελληνικών νησιών από τη δημιουργία ενεργειακών μονοπωλίων και την πραγματική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με μοχλό την ενεργειακή μετάβαση πρέπει να προωθηθεί η ευρεία συμμετοχή των πολιτών και των φορέων του εκάστοτε νησιωτικού ή γεωγραφικού διαμερίσματος.
Η πιθανή αξιοποίηση υδρογονανθράκων (Νοτιοδυτικά της Κρήτης, Ήπειρος κλπ) να λάβει μέριμνα για τα συστήματα δημόσιας σε ζωντανό χρόνο αναμετάδοσης των μετρήσεων, να συσταθούν φορείς παρακολούθησης, να εφαρμοστούν τεχνολογίες tapping και συμβόλαια με διασπορπιστήρες και λοιπά μέτρα ανάσχεσης σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Για τη μεταφορά των υδρογονανθράκων να μην αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες-κορεσμένες δομές (λιμάνια, οδικό δίκτυο) αλλά να αναπτυχθούν νέα με μέριμνα προστασίας σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και περιοχές.
Προώθηση αποδοτικών ΑΠΕ για την ψύξη-θέρμανση (45-55% της κατανάλωσης στον κτιριακό τομέα) και ιδιαίτερα στον τριτογενή τομέα με έμφαση στη γεωθερμία και τη βιομάζα.
Προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από βιοκαύσιμα (βιομάζα-βιοαέριο) και ιδιαίτερα σε αυτά που συμβάλλουν στην αξιοποίηση υπολειμμάτων (πχ κτηνοτροφικά) και παραπροϊόντων-αποβλήτων (πχ ελαιοπυρήνα, κλαδέματα) ως σταθμούς βάσης με έμφαση στις εφαρμογές συμπαραγωγής.
Προώθηση της τηλεθέρμανσης-τηλεψύξης πόλεων και οικισμών με αξιοποίηση ήπιων μορφών θέρμανσης (γεωθερμία, βιομάζα, ανάκτηση θερμότητας και συνδυαστικές μορφές).
Προώθηση των αντλισοταμιευτικών συστημάτων που βοηθούν στην ευστάθεια του δικτύου και ταυτόχρονα επιλύουν προβλήματα ορεινής υδρονομίας και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων ως φράγματα ανάσχεσης ή συγκράτησης σε υψηλό υψόμετρο.
Ενίσχυση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων με έμφαση στο κοινωνικό τους αποτύπωμα με τον ορισμό Ενεργειακών Κοινοτήτων ευρείας βάσης (>100 οικιακούς καταναλωτές και συμμετοχή ΟΤΑ). Προτεραιότητα στα έργα των Ενεργειακών Κοινοτήτων Ευρείας Βάσης με συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα και προτεραίοποίηση στην κατανομή του ηλεκτρικού χώρου κάθε υποσυστήματος με αυξημένο ποσοστό για έργα οικιακών καταναλωτών, έργα ΟΤΑ (Α’ η Β’ βαθμού και δομών τους όπως ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ.
Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα να τεθεί στο  επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και των πολιτικών αποφάσεων.
Διατύπωση σε ΦΕΚ του ορισμού της Ενεργειακής Φτώχειας και σύσταση γραφείων παρακολούθησης σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Οι πολίτες σε Ενεργειακή Φτώχεια να έχουν αυξημένο ποσοστό επιδότησης σε κάθε έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης ή Επιδότησης για συστήματα Αυτοπαραγωγής και επιδότηση για συμμετοχή σε Ενεργειακές Κοινότητες Ευρείας Βάσης.
Ανασχεδιασμός του προγράμματος «Απόλλων» με επιδότηση των Περιφερειών για κατασκευή έργων ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης και συμμετοχή με net-metering και virtual net – metering.
Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις πρώτα να εξυπηρετούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας και αφού εξυπηρετούν πλήρως αυτές τις ανάγκες να εκμεταλλεύονται για μεταφορά ενέργειας σε συστήματα του εξωτερικού.
Όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ηλεκτροπαραγωγής, τηλεθέρμανσης, εφαρμογών ψύξης-θέρμανσης να είναι εξειδικευμένα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κλιματολογικά, μορφολογικά, συγκριτικά πλεονεκτήματα, δραστηριότητες κτλ.) κάθε περιφέρειας και όχι με οριζόντια μορφή.
Στρατηγικές μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας για τους ΟΤΑ και του φορείς δημοσίου.
Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης με το μοντέλο του ενεργειακού ελέγχου πριν και μετά με δείκτες επιδότησης ανάλογους της εξοικονόμησης στους τομείς της ύδρευσης, άρδευσης, οδοφωτισμού και κτιριακών αναβαθμίσεων.

Χρέος μας είναι η ενεργειακή μετάβαση να ενισχύσει της αντοχή των κοινοτήτων και συμβάλει στην οικονομική τους ανάπτυξη. Να μην μετασχηματίσουμε την χώρα από ολιγοπώλιο των ορυκτών καυσίμων σε ολιγοπώλιο της πράσινης ενέργειας. Να μην σπαταλήσουμε την ευκαιρία που έχουμε ως χώρα, να αλλάξουμε με τρόπο δίκαιο, αποκεντρωμένο και δημοκρατικό το παραγωγικό μας μοντέλο. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και συμπεριληπτική προς όλους τους πολίτες, διασφαλίζοντας την ενεργειακή δημοκρατία και την ισότητα πρόσβασης στους ενεργειακούς πόρους. Αυτό σημαίνει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι δυνατότητες όλων των κοινοτήτων και να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Η ισορροπημένη ανάπτυξη είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της δικαιοσύνης στον τομέα της ενέργειας ώστε η πράσινη οικονομία να γίνει ένα νέο πεδίο έμπνευσης και συλλογικότητας όπου καταναλωτές, παραγωγοί, αγρότες και βιομηχανία να μπορούν με ίσους όρους να συμμετέχουν.

Ομάδα Εργασίας ΔΗ.ΣΥ.Μ.:

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ., Μηχανολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Αττικής,
ΑΝΝΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ., Ναυπηγός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ναυπηγών Μηχανικών,
ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Γ., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Πελοποννήσου,
ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Λ., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Αττικής,
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ., Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Αττικής,
ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ι., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε., Χημικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,
ΜΙΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α., Μηχανολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφια ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Ευβοιας,
ΣΙΟΝΤΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ., Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης,
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π., Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης,
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ Κ., Χημικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο