Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020) στο άρθρο 18, δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να λάβουν έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου, σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής.  Ως ΔΗΣΥΜ, είχαμε θέσει εξαρχής το ζήτημα τόσο της παράτασης της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όσο και της έκπτωσης 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής. Θεωρούμε, όμως, ότι η σύνδεση του μειωμένου κατά 25% ποσού καταβολής με τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, που προβλέπεται στην Π.Ν.Π., πρέπει να αποσυρθεί. Η έκπτωση αυτή λειτουργεί αμφίπλευρα, δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε, ως διευκόλυνση-κίνητρο: και για τους μηχανικούς, αλλά και για το κράτος, προκειμένου να υπάρξουν έσοδα στο δημόσιο ταμείο σε μία παγωμένη οικονομία.

Επιπλέον, στο άρθρο 54 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δημοσιεύονται αποφάσεις για την παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων. Η παράταση ισχύος των Οικοδομικών Αδειών και καταληκτικών ημερομηνιών για τα αυθαίρετα ήταν βασικά αιτήματα στη Δέσμη Προτάσεων και Παρεμβάσεων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών, βάσει της δυσχέρειας που επικρατεί στον κλάδο για την πρόοδο και την ολοκλήρωση εργασιών. Θεωρούμε, όμως, ότι το μέτρο πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις οικοδομικές άδειες εν ισχύ, με την παράταση ισχύος τους κατά 4 μήνες πλέον της ημερομηνίας λήξης τους. Όσον αφορά στο νόμο των αυθαιρέτων, εμμένουμε στην πρότασή μας για παράταση μέχρι 31.12.2020, ώστε να είναι δυνατή η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατηγορίας 5 και να υπάρξει η δυνατότητα, για τις υπόλοιπες κατηγορίες, τακτοποίησης χωρίς αυξημένα πρόστιμα.

Όσον αφορά στην Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, ενσωματώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των ζητημάτων (ένταξη μηχανικών στο βοήθημα των 800€, οριζόντια παράταση φορολογικών-ασφαλιστικών υποχρεώσεων και προθεσμιών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, άτοκα δάνεια κίνησης για ενίσχυση ρευστότητας κ.ά.) που είχαμε θέση στο πλαίσιο δράσης της παράταξης, γεγονός που σηματοδοτεί ότι συμμεριζόμαστε όλοι τις ίδιες αγωνίες, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε τη διάθεση να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης. Είναι σημαντικό, υπό το πρίσμα της τοποθέτησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στο θέμα του voucher, να στηλιτευθούν δράσεις, όπως η ανακοίνωση του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, που προκαλούν τον κόσμο των Μηχανικών. Επαναλαμβάνουμε ότι οι πόροι αυτοί είναι προτιμότερο να διατεθούν σε ανάγκες που έχουν υψηλότερη προτεραιότητα αυτήν την περίοδο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Ε.Σ.Υ. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε το Τ.Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει τους πόρους αυτούς, αναλαμβάνοντας υπό την αιγίδα του την τηλεκατάρτιση, ώστε τα κονδύλια αυτά να αξιοποιηθούν προς όφελος των Μηχανικών και μόνο.

Στο Πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Μηχανικών, συνεχίζουμε να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους συναδέλφους. Είναι πολύ θετικό ότι την πρωτοβουλία αυτή υιοθέτησαν και Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ και η Διοικούσα Επιτροπή. Σας καλούμε να συμμετέχετε στην καταγραφή των προβλημάτων και στην δημιουργία προτάσεων για αντίστοιχες λύσεις, στέλνοντας e-mail στο: paratiritirio.dhsym@gmail.com. Στόχος μας είναι η ενσωμάτωση νέων προβλημάτων και αντίστοιχων λύσεων, που θα αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.