Από την αρχή της βδομάδας οι συνάδελφοι μηχανικοί στην προσπάθειά τους να διεκπεραιώσουν διάφορες υποθέσεις στις Υπηρεσίες Δόμησης, δεν γνωρίζουν για κάθε περίπτωση με ποιόν τρόπο θα εξυπηρετηθούν, και έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος με μεταβάσεις χωρίς αποτέλεσμα.

Οι τρόποι εξυπηρέτησης ποικίλλουν, είτε με φυσική παρουσία και αναμονή είτε με προκαθορισμένο ραντεβού είτε με email-ηλεκτρονικά, ενώ ειδικότερα με το τμήμα αρχείου στις υπηρεσίες δόμησης είναι πολύ θολό το τοπίο, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια στην παραλαβή αντιγράφων αδειών και σχεδίων, απαραίτητα για την απρόσκοπτη επαγγελματική δραστηριότητα των συναδέλφων.

Πρέπει να γίνει προσπάθεια από την πλευρά του ΤΕΕ για να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει ξεκάθαρη ενημέρωση των υπηρεσιών προς τους μηχανικούς, για τον τρόπο και το ωράριο εξυπηρέτησης, κάτι που θέσαμε και στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.

Θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος με συγκεκριμένες προτάσεις.