Οι συσσωρευμένες αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών καθώς και οι ελλείψεις ή καθυστερήσεις στις παραδόσεις  απειλεί τη βιωσιμότητα φωτοβολταϊκών έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας και βάζει φρένο στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering).

Οι αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, από το πολυπυριτίο το αλουμίνιο έως το ατσάλι, σε συνδυασμό με την άνοδο των ναύλων μεταφοράς φορτίων πλήττουν  τον κλάδο σε μια κρίσιμη περίοδο για την ενεργειακή μετάβασή, την προσέλκυση επενδύσεων για την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών.

Η ΔHΣYΜ προτρέπει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των εν εξελίξει έργων και να αποφύγει κύμα ακυρώσεων υλοποίησης έργων μικρής και μεσαίας  κλίμακας. Προτρέπει την ενίσχυση της ενεργειακής δικαιοσύνης ώστε να διασφαλιστεί  η μέγιστη δυνατή συναίνεση στην κλιματική δράση. Για να κερδηθεί το στοίχημα της δίκαιης μετάβασης πρέπει οι τοπικές κοινωνίες και οι μικροί επενδυτές  να μετέχουν αποφασιστικά και ενεργητικά στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην επόμενη μέρα μετά τον λιγνίτη

Προτείνει για τα μικρά φωτοβολταϊκά που έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμά τους να έχουν ταρίφα εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών (έχοντας καταθέσει πλήρεις φακέλους στον ΔΕΔΔΗΕ ή έχοντας καταβάλει εγγυητικές)  να παραταθεί η τιμή αποζημίωσης για τουλάχιστον 8 μήνες.

Οι ασφυκτικές συνθήκες που διαμορφώνονται από την αύξηση του συνολικού κόστους κατασκευής επιβάλουν εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης  ώστε να καταστούν βιώσιμες οι επενδύσεις, να ενισχυθεί ο κλάδος των ΑΠΕ, η ενεργειακή δικαιοσύνη και η απεξάρτηση της χώρας από τα εισαγόμενα ορυκτά.