Έπειτα από τις επανειλημένες πιέσεις μας προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, εκδόθηκε εγκύκλιος σχετικά με το νέο τρόπο χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας. Πιο συγκεκριμένα, αυτή προβλέπει:
1. Τη χορήγηση βεβαίωσης 6μηνης (αντί μηνιαίας) διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

2. Για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης.

3. Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο της καταβολής της ελάχιστης, κατά περίπτωση, εισφοράς, δεδομένου ότι καταβάλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από την μισθωτή απασχόληση.

Επισυνάπτεται η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

4 comments
 • RebAntats
  Posted on 7 Ιουνίου 2019 at 15:01

  Compra Levitra Controindicazioni buy cialis Cialis Generico Oferta Amoxicillin Threat Meningitis

 • RebAntats
  Posted on 18 Ιουνίου 2019 at 23:05

  What Is Zithromax Food Interactions Amoxicillin Kamagra Estrace sildenafil sin receta Propecia Testicle Pain Cheap Propecia Without Prescription Walmart Propecia Price

 • RebAntats
  Posted on 30 Ιουνίου 2019 at 01:44

  Generic Viagra From Canada Amoxil Side Effects In Dog Furosemide viagra online pharmacy Kamagra Internet

 • RebAntats
  Posted on 13 Ιουλίου 2019 at 00:26

  Buy Xenical 120 Mg Uk generic cialis from india Discount Tab Doryx On Line Akron

Leave a comment