Σε ένα ενιαίο ταμείο ασφάλισης δεν γίνεται να υπάρχουν ασφαλισμένοι πολλαπλών ταχυτήτων. Ίδιοι κανόνες για όλους είναι το ελάχιστο που οφείλουν να τηρούν όσοι “εμπνεύστηκαν” τον νέο Ε.Φ.Κ.Α.

Λόγω και της μαχητικής δράσης του Τ.Ε.Ε. και των δικαστικών προσφυγών, το υπουργείο δεν μπορούσε να συνεχίσει τον παράλογο δρόμο της άδικης μεταχείρισης των ασφαλισμένων σε ένα ενιαίο ταμείο. 

Με την δυναμική και τεκμηριωμένη αντίδραση των μηχανικών αποδέχονται επιτέλους, έστω και καθυστερημένα, τους απλούς κανόνες. Η αποσύνδεση της υποχρεωτικής υπαγωγής των μηχανικών στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., από την ιδιότητα του ασφαλισμένου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα αποκαταστήσει την αδικία που έπρεπε εξ αρχής να μην υφίσταται. Η σύνδεση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών με την έναρξη των εργασιών στη Δ.Ο.Υ., απλά παρέχει στους μηχανικούς, όλα όσα οι υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων ήδη απολαμβάνουν.

Δεν φρόντισαν να τηρήσουν ούτε τη βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων που θα έπρεπε να διέπει τον Ε.Φ.Κ.Α. Οι μηχανικοί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, και στη σύγχρονη εποχή των γρήγορων αλλαγών  δεν γίνεται να περνάει ένας ολόκληρος χρόνος για να υλοποιήσουν απλά την ίση αντιμετώπιση των ασφαλισμένων.

Μάλιστα η αναδρομικότητα της ρύθμισης αποδεικνύει την εκ πρόθεσης λανθασμένη αρχική επιλογή της άνισης μεταχείρισης των ασφαλισμένων.

Δύο ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν είναι: 1) Τι γίνεται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτής της κατηγορίας των μηχανικών; 2) Θα δικαιούνται το επίδομα ανεργίας όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες κλείνουν τα βιβλία τους;

Εύχομαι για τα 2 παραπάνω θέματα να μην περάσει ο ίδιος χρόνος για να επιλυθούν.

2 comments

Leave a comment