Η κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό, μειώνει κατά 25% το χρόνο ζωής του Ταμείου των μηχανικών, του ΤΣΜΕΔΕ. Αυτό αναδείχθηκε από την  παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα  του Ταμείου η οποία έγινε για λογαριασμό του ΤΕΕ.

Συνοπτικά στοιχία από την παρουσίαση της μελέτης:

  • Ο δείκτης εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι 4,5 προς 1 για το ΤΣΜΕΔΕ. Για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 1,4 προς 1. Δηλαδή, ο δείκτης του ΤΣΜΕΔΕ είναι περισσότερο από 3 φορές μεγαλύτερος από τον δείκτη για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
  • Ο δείκτης περιουσίας προς υποχρέωση, είναι 10% για το ΤΣΜΕΔΕ και 1% για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερος. 
  • Ο δείκτης εισφορών προς συντάξεις, είναι 100%, ενώ για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 50%, δηλαδή διπλάσιος. 
  • Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως κρατική χρηματοδότηση, που αποτελεί τη βασικότερη απαίτηση των θεσμών για τη λειτουργία των φορέων στο συνολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται διαχρονικά από το δικό μας ταμείο, καθώς το ετήσιο ταμειακό αποτέλεσμα, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα για το ΤΣΜΕΔΕ, τη δεκαετία 2004 – 2013 είναι σταθερά πλεονασματικό, αλλά ακόμα και τη τελευταία τριετία που η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω της σημαντικής οικονομικής κρίσης, το ετήσιο αποτέλεσμα παραμένει θετικό. 
  • Επιπλέον, τα ποσά των ατομικών εισφορών των μηχανικών ήταν πάντα αυξημένα σε σχέση με το μέσο όρο των ατομικών εισφορών άλλων ασφαλισμένων σε ταμείατου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και αναλογιστικά ισοσκελισμένα σε σχέση με τις παροχές στους ασφαλισμένους.
  • Τέλος τα έσοδα του ΤΣΜΕΔΕ από το κομμάτι της εγγυοδοσίας που παρέχει στα μέλη του, καλύπτουν πλήρως όλα τα λειτουργικά έξοδα του ταμείου, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του».
  • Η εφαρμογή της κυβερνητικής πρότασης θα περιορίσει κατά 10 περίπου έτη το χρόνο ζωής του ΤΣΜΕΔΕ. Επιπλέον θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλλουν σχεδόν τριπλάσιες εισφορές στο σύνολο του ασφαλιστικού τους βίου, χωρίς να έχουν ούτε καν διπλάσιες παροχές, ενώ για όσους βγουν στη σύνταξη μετά τα έτη 2047-2048 δεν θα υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα στο Ταμείο για να καλύψουν τις παροχές τους.
  • Εάν το ΤΣΜΕΔΕ παραμείνει ως έχει σήμερα χωρίς να υιοθετήσει υποχρεωτική κλιμάκωση στην αύξηση των εισφορών, η περιουσία που έχει (γύρω στα 2,5 δις.)επαρκεί για να καλύψει το ταμείο μέχρι το 2056. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, το ταμείο παρουσιάζει μία βιωσιμότητα 40 ετών. Οι εισφορές και οι παροχές καλύπτουν 130% τη κύρια σύνταξη για τους νέους ασφαλισμένους, 98% στην επικουρική και 96% στα εφάπαξ.

 
Επισυνάπτονται η παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης και ολόκληρη η μελέτη :

 
 

Leave a comment