Τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από το χθεσινό πλημμυρικό συμβάν στη Δυτική Αττική που αφήνει πίσω του 15 νεκρούς και πολλές υλικές ζημιές επισκέφτηκε ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Νίκος Μήλης, συνοδεία αντιπροσωπείας μελών του ΤΕΕ με σκοπό να συνδράμουν στην αποτίμηση των ζημιών.

Η νέα αυτή εθνική τραγωδία έρχεται να επιβεβαιώσει χρόνιες και επανειλημμένες διαπιστώσεις – προειδοποιήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τον πλημμυρικό κίνδυνο που διατρέχουν πολλές περιοχές της χώρας μας.

Η έλλειψη οργανωμένου αρχικού σχεδίου χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι μακροχρόνιες αυθαίρετες ανθρώπινες παρεμβάσεις σε φυσικά υδατορέματα και η ελλιπής αντιπλημμυρική προστασίαμέσω κατάλληλων έργων είναι οι σημαντικότερες αιτίες συχνής εμφάνισης τέτοιου είδους πλημμυρικών γεγονότων.

Δυστυχώς μόλις τα τελεευταία χρόνια η Πολιτεία, μέσω των μελετών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ, αποκτά οργανωμένα για πρώτη φορά εθνικό,στρατηγικό και επιχειρησιακό πλαίσιο δράσης για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων που συνδέονται με τις Πλημμύρες μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κατ΄ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Δεδομένου ότι μέσα από το Σχέδιο αυτό προτείνονται κατάλληλα συντονισμένα μέτρα και έργα, η δράση αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία της χώρας μας να έχει μια ολιστική και ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα των πλημμυρών μακριά και πέρα από μικροκομματικές και τοπικιστικές σκοπιμότητες.

Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διαθέτουν όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και διαθέτουν  μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας φιλικών προς το περιβάλλον.

Ως ΤΕΕ παραμένουμε πάντα στη διάθεση της Πολιτείας αφενός για την άμεση μετάβαση οργανωμένων κλιμακίων μας στην περιοχή που επλήγη για την αποτίμηση των ζημιών και καταγραφή των μηχανισμών που οδήγησαν στα συγκεκριμένα τραγικά αποτελέσματα και αφετέρου για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας μας για την αντιπλημμυρική θωράκισης της χώρας.

Leave a comment