Ο νόμος Κατσέλη, ο νόμος Δένδια, η ρύθμιση των 100 δόσεων, όλες οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν μερικά κοινά: είναι σύνθετες, δαπανηρές, χρονοβόρες, γενικές και καταλήγουν αποτυχημένες. 

Η ρύθμιση οφείλει να είναι γενική (να τους αφορά όλους, ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες- να αφορά όλες τις οφειλές, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ακόμη και πρόσφατα ρυθμισμένες)
 
Εξατομικευμένη (με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε πολίτη, ελεύθερου επαγγελματία, επιχειρηματία)
 
Απλή (με λίγες προϋποθέσεις, ας δούμε επιτέλους την προσέλευση και μετά αποκλείουμε)
 
Άμεση (χωρίς πολλά στάδια επικύρωσης, με κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα υλοποίησης και συνεργασία εφορίας, ταμείων και τραπεζών, όπου θα καταγράφονται και οι απαιτήσεις των προμηθευτών- πιστωτών στις περιπτώσεις επιχειρήσεων)
 
Δίκαιη (να λαμβάνει υπόψιν τα συμφέροντα των πράσινων δανειοληπτών, του κράτους, των ταμείων και των τραπεζών)
 
Η λύση θα πρέπει να ενώνει και να μην χωρίζει την κοινωνία. 
 
Με βάση αυτά:
 
Μήπως πρέπει να αξιοποιηθεί ο χρόνος μέχρι τον Αύγουστο ώστε η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό να βελτιωθεί ποιοτικά και να διευρυνθεί ποσοτικά; Να αφορά τους πάντες και τα πάντα. Να τελειώνουμε επιτέλους. 
 

Leave a comment