Έπειτα από παρέμβαση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών, στη συμβουλευτική επιτροπή επιστημόνων του ΕΦΚΑ, σχετικά με το ζήτημα των κατασκηνώσεων, ανακτήθηκε το δικαίωμα των κατασκηνώσεων για τα παιδιά ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ.

Ως εκ τούτου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδοΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, από 2-6-2017 έως 14-6-2017.

Επισημαίνεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για το λόγο ότι πριν την έγκριση του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων, η αποστολή των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Leave a comment