Με αφορμή τη σύγχυση που προκλήθηκε από ανακοίνωση του ΥΠΕΝ σχετικά με την εφαρμογή του νέου ΚΕΝΑΚ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Τη Δευτέρα 20.11.2017 υπήρξε ανακοίνωση  του ΥΠΕΝ, ότι σε συνέχεια της δημοσίευσης του ΦΕΚ Β΄ 4003/17.11.2017, από την Τετάρτη 22/11/2017, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, θα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μόνο με τη νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31.

Το ΤΕΕ αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά ως εξής:

Την Τρίτη 21/11, υπήρξε επικοινωνία του Γεν. Γραμματέα του Τ.Ε.Ε. Τάσου Ηλία με το ΥΠΕΝ όπου τους τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα της αναβολής εφαρμογής της απόφασης, μιας και κατά τον τεχνικό έλεγχο του λογισμικού από ομάδα μηχανικών του ΤΕΕ, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεχνικών σφαλμάτων στην λειτουργία του λογισμικού, τα οποία παραμένουν σε φάση διόρθωσης.

Ως εκ τούτου την ίδια μέρα υπήρξε νέα ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, σχετικά με την αναστολή εφαρμογής του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. 2017, μέχρι δημοσίευσης σε νέο ΦΕΚ των διορθώσεων των σφαλμάτων αυτών.

Leave a comment