Πέρα από τη διεύρυνση του πλήθους των δικαιούχων, απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του προγράμματος και ταχύτερη υλοποίηση των προηγούμενων κύκλων. Αλλιώς, οι εξαγγελίες του ΥΠΕΝ θα έχουν επικοινωνιακό και μόνο χαρακτήρα, και θα έχει χαθεί η ουσία της προσπάθειας.