Μετά την τρίμηνη καθυστέρηση του ελεγκτικού μηχανισμού του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ», δόθηκε τελικά η δυνατότητα για διενέργεια ελέγχου των υλοποιημένων προγραμμάτων στις 1/7/2021 (κι ενώ οι αποφάσεις υπαγωγής είχαν ήδη εκδοθεί από τον Απρίλιο του 2021).

Κατά την διάρκεια των ελέγχων οι συνάδελφοι μας ενημερώνουν ότι εξαντλείται το χρονικό περιθώριο των ελεγκτών (Α’ έλεγχος 60 μέρες), με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην ρευστότητα των αναδόχων και των προμηθευτών.

Επιπλέον, συνεχίζουν να υπάρχουν αναίτιες παρατηρήσεις λόγω των οποίων ο σύμβουλος έργου καλείται να δώσει εξηγήσεις σε ωφελούμενο, προμηθευτές και αναδόχους.

Προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα στην αγορά και στους συναδέλφους συμβούλους έργου, ζητάμε, με βάση την απόφαση της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ στις 2/11, να μειωθεί το χρονικό περιθώριο ελέγχου των αιτήσεων και να δημιουργηθεί πρότυπο, το οποίο θα σταλεί σε όλους τους συμβούλους έργου, προκειμένου να προλαμβάνονται οι αναίτιες παρατηρήσεις.

Από τη ΔΗΣΥΜ

Β. Μιχόπουλος, Λ. Παταβρας, Π. Χαρλαύτης, Χ Δούκας