• ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση και άμεση εφαρμογή της ταυτότητας κτιρίου στο Ε9. Δημιουργία βάσης δεδομένων με πρόσβαση πολίτη – μηχανικού – δημοσίων υπηρεσιών μέσω του μοναδικού κωδικού ακινήτου.

Η ταυτότητα κτιρίου θα πρέπει να περιλαμβάνει βάση δεδομένων με πρόσβαση σε τίτλο ιδιοκτησίας, ΚΑΕΚ όπου υπάρχει, στοιχεία νομιμότητας (άδεια, σχέδια, ρυθμίσεις αυθαιρέτων κατασκευών), ΠΕΑ, αριθμούς παροχής ηλεκτρικού, νερού και αερίου).

Η λογική είναι ένα σύστημα για ότι αφορά κάθε ακίνητο.

Πίεση του ΤΕΕ για δέσμευση των επόμενων κυβερνήσεων για καθολική εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια.

 • ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ολοκλήρωση και οριστικοποίηση του σχεδίου νόμου σε ενιαίο πλαίσιο με τελικές ρυθμίσεις και προθεσμίες σε συνδυασμό με την άμεση ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος και του συστήματος αμοιβών. Άμεση συσχέτιση του συστήματος ταυτότητας κτιρίου με το σύστημα ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών μέσω του μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού ακινήτου. Πίεση του ΤΕΕ για δέσμευση των επόμενων κυβερνήσεων για καθολική εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια.

 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών με άμεση συσχέτιση με την ταυτότητα κτιρίου μέσω του μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού ακινήτου. Εφαρμογή του σε όλη την επικράτεια. Αυτοψία ελεγκτή δόμησης όπως ισχύει.

Μόνο Κατάθεση – Γνωστοποίηση στις πολεοδομίες. Εξοικονόμηση τεράστιων πόρων από το δημόσιο σε ανθρωποώρες – γραφική ύλη.

 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μόνο Κατάθεση – Γνωστοποίηση όλων των δικαιολογητικών (Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, Ταυτότητα κτιρίου κλπ) σε μία αρμόδια αρχή (Δήμος). Η αρχή αυτή ενημερώνει τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές (Πυροσβεστική – Διεύθυνση Υγείας κλπ) οι οποίες ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ αυτοψία μετά την έκδοση της άδειας. Άμεση σφράγιση του καταστήματος σε περίπτωση παραβάσεων-παραλείψεων.

 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Εύρεση κονδυλίου ΕΣΠΑ για οργάνωση συστήματος ψηφιοποίησης των αρχείων των πολεοδομιών. Ηλεκτρονική πρόσβαση ΜΟΝΟ των μηχανικών σε αυτό (κατόπιν εξουσιοδότησης ιδιοκτήτη). Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και ηλεκτρονική παραλαβή αντιγράφων. Εξοικονόμηση τεράστιων πόρων από το δημόσιο σε ανθρωποώρες – γραφική ύλη.

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επαναλειτουργία συστήματος κατώτατων ορίων με σκοπό την ενίσχυση των μικρών-μεσαίων εταιριών. Όλοι οι διαγωνισμοί ηλεκτρονικά. Προσκόμιση δικαιολογητικών μετά το διαγωνισμό.

του Ανδρέα Πανίδη 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

3 comments
 • Lisablife
  Posted on 12 Οκτωβρίου 2019 at 00:32

  cialis

 • Charlesblife
  Posted on 12 Οκτωβρίου 2019 at 00:33

  business

 • Evablife
  Posted on 12 Οκτωβρίου 2019 at 00:41

  where can i buy viagra

Leave a comment