Δέσμη άμεσων προτάσεων για δημόσια έργα, εργασία και επενδύσεις:
1) Ισχυρό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων με ανάπτυξη μικρομεσαίων έργων και διασπορά σε όλη την επικράτεια. Λόγω του υψηλού πολλαπλασιαστή για την οικονομία έχουμε άμεση απασχόληση και έσοδα για το κράτος.
2) Ένταξη μεγάλων έργων στο καθεστώς των “στρατηγικών επενδύσεων” με στόχο την επιτάχυνση διαγωνισμών και αδειοδοτήσεων και την ταχύτερη ωρίμανση.
3) Επιτάχυνση των εγκρίσεων από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. σε κρίσιμα έργα της χώρας (Πάτρα- Πύργος, Ε65, επεκτάσεις φυσικού αντικειμένου συμβάσεων παραχώρησης με ταυτόχρονη χρονική επέκταση)
4) Αλλαγή κρίσιμων παραμέτρων του Ν. 4412/2016 (επίσπευση διαγωνισμών, θεραπεία παράλογων εκπτώσεων, πραγματικά τιμολόγια, ενίσχυση επίβλεψης)
5) Ανάπτυξη αποκεντρωμένων ΣΔΙΤ ύψους 1 δισ. ευρώ με δημιουργία 40000 θέσεων εργασίας και εξοικονόμηση 100 εκ. ευρώ ετησίως (π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση νοσοκομείων και δημοσίων δομών υγείας κλπ.)